0Item(s)
0 0

Konsep Asas Flipped Classroom

Product Code EA2193
Product Name: Konsep Asas Flipped Classroom
Category: Nur Adibah Solihin Sulaiman
Date Created: October 10, 2020 5:12:26 PM
Original Price: MYR 16.00
After Discount: MYR 8.00

Konsep Asas Flipped Classroom

Buku ini menerangkan tentang konsep asas flipped classroom yang merupakan salah satu kaedah pembelajaran abad ke-21 (PAK21) yang dapat merangsang pembelajaran pelajar dan menjadi pilihan pendidik masa kini.