0Item(s)
0 0

TEKNIK BERCERITA - Panduan untuk Usahawan

Product Code EN2027
Product Name: TEKNIK BERCERITA - Panduan untuk Usahawan
Category: Noraminah Omar
Date Created: July 5, 2020 11:35:29 PM
Original Price: MYR 20.00
After Discount: MYR 10.00

TEKNIK BERCERITA - Panduan untuk Usahawan

Buku dengan 60 mukasurat ini mengandungi 8 bab yang mengupas tentang asas teknik bercerita yang khusus untuk tujuan membina impak dalam mesej yang disampaikan. Bab 1-3 membincangkan secara terperinci tentang perbezaan cara bercerita yang ada mengikut kesesuaian audiens. Bab 4 -5 memperincikan jenis penceritaan dan bagaimana ia dijadikan sebagai alat mempengaruhi audiens.

Sisipan contoh penceritaan diberikan untuk memberi lebih kefahaman kepada pembaca Manakala bab 6-7 memberikan rumusan dan juga contoh cerita yang membolehkan pembaca merangka cerita sendiri.